Еднофамилно жилище, сладкарско ателие и кафе-сладкарница – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Еднофамилно жилище, сладкарско ателие и кафе-сладкарница

   Еднофамилно жилище, сладкарско ателие и кафе-сладкарница във Вършец.
Срок на изпълнение: 120 работни дни.
Новопроектирана триетажна сграда, която на първия етаж представлява сладкарско ателие и кафе-сладкарница. На горните два етажа е развито еднофамилно жилище.
Технико–икономически показатели: Застроена площ 156,02 м², Общо РЗП 439,25 м², Площ на парцела 749 м².