Хотелски Комплекс гр. Вършец – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Хотелски Комплекс във Вършец

На 11.03.20 направихме първа копка на изграждането на Хотелски комплекс в гр. Вършец. Комплексът ще се състои от две сгради от хотелски тип, една сграда с ресторант на две нива и външен басейн, находящ се в пространството между двете хотелски сгради.