Изграждане на силози – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Изграждане на силози

Настоящият проект обхваща разширение на силозното стопанство и се отнася за допълнително съхранение на 12 992 куб.м зърно, като към всяка от двете силозни групи се добавя по още един силоз.