Лекарски кабинет – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Лекарски кабинети

Лекарски кабинети – първи етап в УПИ ХVII-131, кв.260, ж.к. „Медковец“, Враца, бул.”Втори юни” 157
Сградата е на два етажа и сутерен. Застроена площ 151,3 м², РЗП -386,5м².

На кота ±0,00 се обособяват следните помещения:

– регистратура
– два лекарски кабинета
– чакалня
– две манипулационни
– превързочна
– офис
– тоалетна
– асансьор

На кота +2,65 с площ 154,4 м²:

– чакалня
– три лекарски кабинета
– манипулационна
– помощно помещение
– стая за почивка
– тоалетна
– асансьор
– тераса

На кота -2,65  се обособяват следните помещения:

– архив /две помещения/
– помещения за чистач
– WC за ивналиди
– котелно
– помещение за вредни отпадъци
– асансьор
– машинно рпомещение

Сградата е с два входа. Единият е откъм бул. „Втори юни“, а вторият от северната страна, където е паркинга. Пред сградата са обособени паркоместа. Влиза се от източната му част, като по този намин се обслужва и рампата, която води до паркоместата в северната част на двора.