Магазин за промишлени стоки – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Магазин за промишлени стоки

Завършихме изграждането на нов строителен обект, а именно Магазин за промишлени стоки в гр. Враца.

РЗП на обекта е 672,80 кв.м.

Магазинът е обособен на две зони: зона за клиенти и зона за персонала.
Зоната за клиенти включва обем с площ 573,60 кв.м, в които са разположени стелажите с артикулите.
Зоната за персонала включва следните помещения: помещение за ремонт, стая за почивка, офиси, самостоятелни санитарни възли, абонатно.