Основен ремонт на Читалище „Разум“ 1883 гр. Монтана – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Основен ремонт на Читалище "Разум" 1883 гр. Монтана

2022г. успяхме да реализираме един от най-трудните ни проекти до сега, но и проект, в който знаехме, че трябва да вложим всичко от себе си, защото го оставяме в наследство на поколения след нас. Нашата мисия е да се включваме в проекти, които носят добавена стойност за обществото, взаимодействат с градската среда и подобряват облика на града, а в случая носят и културно наследство.

Обектът, който ви представяме е Читалище „Разум“ в гр. Монтана, създадено 1883г., но повече от 35 години сградата не е функционирала и когато отидохме на оглед открихме сграда с разпадащи се покриви и тавани, с пропадащи подове и зловещи стени. А най-голямото предизвикателство бе да превърнем читалище на повече от 100 години във функционална и устойчива сграда, която да отговаря на високите изисквания и стандарти за комфорт, озвучение, аукустика, осветление, отопление и безопасност.

Благодарение на Община Монтана, кмета на града и целия екип от специалисти успяхме да възродим читалището и да не допуснем сграда на културата да тъне в разруха и нищета.

Точно такива проекти ни мотивират, защото сме с ясното съзнание, че носим социален и обществен ангажимент с продукцията, която оставяме след себе си. Ето защо, независимо от препятствията и трудностите, с които се сблъскваме ежедневно, основната ни цел е Инекс Трейд да бъде символ на качество, устойчивост и стойност на продукта, в който сме ангажирали внимание и усилие.