Овцеферма – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Овцеферма в Спанчевци

На 10.01.2018 се направи първа копка и освещаване на новия проект, в който „Инекс Трейд“ ЕООД е изпълнител.

Започваме изграждането на комплекс от селскостопански сгради, представляващи овцеферма в с. Спанчевци, община Вършец. Комплексът на овцефермата е до 1000 млечни овце и техните приплоди, разработен по съвременна технология като са спазени всички изисквания за отглеждане на животните в България и ЕС.
Инвеститор на проекта е Монт 7 Агро ООД.

Инекс Трейд има опит в изграждането на овцеферми. През 2017г. фирмата построи овцеферма в с. Руска Бяла, община Мездра с инвеститор Вип Агро Милк ООД.