Овцеферма за 1000 овце – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Овцеферма за 1000 овце

   Обект на настоящия проект е комплекс от селскостопански сгради, представляващи овцеферма, разположена село Руска Бела, община Мездра, обл. Враца. Комплексът на овцефермата е до 1000 млечни овце и техните приплоди, разработен по съвременна технология като са спазени всички изисквания за отглеждане на животните в България и ЕС. Овцефермата се състои от една едроплощна основна селскостопанска сграда и няколко други спомагателни сгради и съоръжения за техническата инфраструктура:
– Селскостопанска сграда
– Контролен пункт
– Противопожарен резервоар
– Трупосъбирателен пункт
– Торова лагуна
– Дезинфекционна яма

В северната част на имота се предвижда свободна озеленена дворна площ. РЗП: 4879 м2 Инвеститор на проекта е „ВИП АГРО МИЛК“ ООД.