Пристройка на цех за студена обработка на метали – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Пристройка на цех за студена обработка на метали

Завършихме изграждането на пристройка на цех за студена обработка на метали във Враца, Хранително вкусова зона.

Сградата е определена с една функционална зона – студена обработка на изделията и разполагането на технологичното оборудване за дейността.

Административно-битовия тракт е разположен в действащата част на обекта.

Сградата е едноетажна, без сутерен.
Застроената площ е 690,49 м2, а застроеният обем – 8145 м2.