Ремонт и обновяване на адм. сграда на Община Враца – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Ремонт и обновяване на адм. сграда на Община Враца

   Цел на проекта: Модернизиране на сградния фонд и създаване на приветлива и ефективна среда чрез цялостна обработка на всички помещения. Обектът се състои от два подобекта: Сграда на Общината и Сграда с Концертна зала.

   На двете сгради се направи основна реконструкция на скатния покрив и смяна на ламариненото покритие с керемиди.

   На сградата на Общината се извърши цялостна подмяна на неефективната дограма с нова алуминиева, ПВЦ или дървена, съгласно изискванията за въвеждане на енергоспестяващи мерки. Смяна на остарелите облицовки от мокет, балатум, тапети, дървена ламперия и окачени тавани и направа на нови такива. Осигури се достъп на хората с увреждания през главното фоайе, посредством електрически подемник, монтиран на централното стълбище.
   Обособени са санитарни помещения за хора с увреждания. Направена е цялостна подмяна на дефектиралите и остарели интериорни врати с нови такива, съобразени с противопожарните изисквания.
  Подменени са следните инсталации: отоплителната, ВиК, електро, мълниезащитната и пожароизвестителна инсталация и в двете сгради.