Блок „Леденик“ 4 в Мездра – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Блок „Леденик“ 4 в Мездра

   След като получихме най-висока оценка за удовлетвореност от живущите в санирания от нас блок във Враца, бул. Втори Юни, започнахме работа по втори проект за саниране по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в град Мездра, блок Леденик 4, ул. Индустриална N17, 21.

   Проектното решение на мерките за енергийна ефективност включва следните енергоспестяващи мерки:
– топлоизолиране на външни стени,
– смяна на дограма,
– топлоизолация на покрив,
– подмяна на стълбищното осветление.
При строежа се влагат строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и са със технически характеристики, съответстващи на посочените в енергийното обследване и на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

   В резултат от санирането се отчита намаляване на разходите за отопление на домакинствата, удължена експлоатационна годност на сградите, подобряване на здравословните условия на живот и подобряването на качеството на околната среда вследствие на спестени емисии на парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните промени.