Многофамилна жилищна сграда – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Многофамилна жилищна сграда

   Обект на настоящия проект е триетажна масивна жилищна сграда. Образът на сградата е в духа на ЖК „Централна градска част“ в град Враца, където е ситуирана сградата и отразява в пълна степен нейното предназначение.

   Взети са предвид местоположението на терена, характера на природната среда и функционалните нужди на сградата.

   Предвижда се богато озеленяване на вътрешния двор

ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СГРАДАТА

Главният вход се намира на кота ±0,00. Жилищната сграда се състои от 1 четиристаен апартамент и 3 двустайни апартамента.
УПИ VI-264 е с площ 795кв.м. Сградата е със застроена площ 199.37 кв.м. и е на три етажа, без сутерен.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ:

Площ на УПИ VI-264 кв.168 – 795 м² Застроена площ на кота ±0.00 – 199.37 м² (застроена площ на сградата); Застроена площ на кота +3.25 – 242.25 м²; Застроена площ на кота +6.50 – 242.36 м²; Разгъната застроена площ – 683.98 м² Брой апартаменти  – 4 Брой гаражи и паркоместа  – 5 Брой велосипедни паркоместа  – 12