Паркоустройство И Благоустройство На Парк „Огоста“ – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Паркоустройство и благоустройство на парк „Огоста“

Любими са ни проектите, които са със социална насоченост и имат положителна полза върху хората. Предсрочно /за срок от 12 месеца от предвидените
15/ завършихме изцяло обект Паркоустройство и благоустройство на парк „Огоста“ в Монтана по проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”, финансиран по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана.

Дейностите, които са извършени по проекта са:

– изграждане на новопроектирана алеина мрежa
– въвеждане на енергоспестяващо осветление
– изграждане на видео наблюдение
– изграждане на зони за отдих – пейки и маси за игра на шах
– изграждане на новопроектирана комбинирана детска площадка
– изграждане на детска зона за активни игри
– изграждане на зона със съоръжения за фитнес на открито
– изграждане на обществена тоалетна
– изграждане на автоматична напоителна система
– монтиране на антипаркинг елементи на входовете на парка
– изграждане и възстановяване на зелени площи – нови дървесни видове, декоративни храсти и групи храстови видове подходящи за жив плет, зацветяване.

Технически показатели: 1. Комбинирана детска площадка – 230,0 кв. м 2. Детска зона за активни игри – 400,00 кв. м 3. Фитнес на открито – 134,00 кв. м 4. Алейна мрежа /асфалто бетонова настилка / – 2 871.53 кв.м 5. Алейна мрежа / настилка от вибро бетонови павета/ – 3 651.15 кв.м 6. Полагане на разливна спортна настилка за спортни и детски площадки – 800 кв.м Обектът е изпълнен с качествени материали и с гарантирано отлично качество. Цялото СМР беше изпълнено професионално в съответствие с технически и нормативни изисквания и стандарти съгласно внедрените в Дружеството Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на ISO EN 9001:2015, внедрена е също система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 и система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.