Производствена база – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Производствена база

Започнахме работа по поредното предизвикателство, а именно изграждането на новата производствена база на „Лесто Инвестмънт“. В същността си проектът представлява разширение и модернизация на съществуващите производствени мощности за производство на метални детайли (единични и асемблирани единици) на „ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД. Настоящата разработка е първи етап от мащабно инвестиционно намерение на Възложителя, което включва и бъдещо разширение на производствените сгради. РЗП на обекта е 24 352 кв.м. Обектът е условно разделен на база технология, функция и конструкция. На два етажа са разположени административно-битова сграда, трафопост и технически помещения. Желанието на Възложител и Проектант бе с настоящото преустройство да се създаде модерен архитектурен образ, който да съответства на високотехнологичният имидж на фирмата възложител, както и да отговаря на съвременните естетични и топлотехнически стандарти.

В интериора се премахват голяма част от неносещите, преградни зидове с цел оформяне на по-големи, просторни помещения, предпоставка за по-висок комфорт по време на труд. На първо ниво са разположени санитарно-битови помещения, зона за релакс и зали за обучения. На второ ниво се обособяват модерни еднопространствени офиси с голяма зона за релакс, отворена към новото стълбище, две конферентни зали, зала за обучение и нови санитарни възли. Срокът за завършване на обекта е 180 дни.