Ремонт и преустройство на магазин "Рей"

   Завършихме разделянето на съществуващото помещение на две отделни части. По този начин успяхме да  обособим два отделни магазина, като ги и ремонтирахме изцяло отвътре.