Ремонт на подлези – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Ремонт на подлези

   Освен по изграждането на сгради и къщи „Инекс Трейд „работи и по обществени и социални проекти.

   Един такъв е ремонт на трите подлеза във Враца – до ж.п гарата, на бул. Мито Орозов и подлеза до болницата. И трите подлеза са в окаяно състояние, а наше задължение е да ги превърнем в едно по-приятно
и по-безопасно място за преминаване.

Съоръженията вече се охраняват от общо 18 камери за видеонаблюдение,
– 8бр.  от тях  са монтирани в подлеза на бул. „Мито Орозов“,
– 4бр. камери – в този при Многопрофилната болница
– 6бр  са монтираните в подлеза при ж.п. гарата.
Две от камерите са закупени от „Инекс Трейд.“