Услуги със строителна механизация – Инекс Трейд ЕООД – Строителство и строителна механизация Враца

Услуги със строителна механизация

„Инекс Трейд“ разполага със собствена строителна техника и може да предостави услуги свързани със строителната механизация.

През 2017г. Инекс Трейд ЕООД увеличи своята строителна механизация с още два багера – верижен хибриден багер Komatsu HB 215LC-s Hybrid и комбиниран багер CATERPILLAR.
Те са закупени с безвъзмездна финансова помощ по договор
№ BG16RFOP002-3.001-0218-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност“.

За повече информация може да позвъните на телефон:
+359 878 36 34 94